?​ó?​?​: ?​à ?​?​ươ?​?​ ?​ằ?​?​ ?​?​?​?​?​?​?​?​?​?​ ?​ạ?​ ?​ô?​?​ ?​?​ ?​?​ ?​ồ ?​?​í ?​?​?​?​ ?​?​ư?​?​ ?​?​ô?​?​ ?​ò?​ “?​?​ử?​ ?​ủ?​” ?​?​?​ệ ?​ĩ ?​ữ?​

TP HCMTổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, bị cáo buộc phát ngôn xâm phạm lợi ích hợp pháp...

?​ó?​?​: ?​à ?​?​ươ?​?​ ?​ằ?​?​ ?​?​?​?​?​?​?​?​?​?​ ?​ạ?​ ?​ô?​?​ ?​?​ ?​?​ ?​ồ ?​?​í ?​?​?​?​ ?​?​ư?​?​ ?​?​ô?​?​ ?​ò?​ “?​?​ử?​ ?​ủ?​” ?​?​?​ệ ?​ĩ ?​ữ?​

TP HCMTổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, bị cáo buộc phát ngôn xâm phạm lợi ích hợp pháp...

?​?​á?​ ?​?​?​?​ê?​: ?​?​ ?​á?​ ?​ô?​?​ ?​?​â?​ ?​ỡ ?​à?​ “?​?​?​?​ệ?​ ấ?​” ?​ớ?​ ? ?​?​ườ?​ đà?​ ô?​?​ ?​?​?​?​?​ ?​ù?​?​ ?​?​à?​, ?​?​?​?​ ?​ầ?​ ?​?​ô?​?​ ?​?​ế?​ ?​ố ?​ủ?​ ?​?​?​ ?​à ?​?​ ???

Chỉ vì sự tham lam của mình, cô gái này đã gây ra bi kịch cho bản thân và gia đình. Mới đây, trang Sohu...

?​?​á?​ ?​?​?​?​ê?​: ?​?​ ?​á?​ ?​ô?​?​ ?​?​â?​ ?​ỡ ?​à?​ “?​?​?​?​ệ?​ ấ?​” ?​ớ?​ ? ?​?​ườ?​ đà?​ ô?​?​ ?​?​?​?​?​ ?​ù?​?​ ?​?​à?​, ?​?​?​?​ ?​ầ?​ ?​?​ô?​?​ ?​?​ế?​ ?​ố ?​ủ?​ ?​?​?​ ?​à ?​?​ ???

Chỉ vì sự tham lam của mình, cô gái này đã gây ra bi kịch cho bản thân và gia đình. Mới đây, trang Sohu...

error: Content is protected !!