𝙉𝙤́𝙣𝙜: 𝙑𝙪̣ 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙥𝙝𝙪̣ 𝙣𝙪̛̃ 𝙗𝙞̣ đ𝙖̂𝙢 𝙤̛̉ 𝙥𝙝𝙤̂́ 𝙃𝙖̀𝙣𝙜 𝘽𝙖̀𝙞: 𝙉𝙜𝙝𝙞 𝙥𝙝𝙖̣𝙢 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞𝙖 𝙨𝙚̉ 𝙣𝙜𝙤̂𝙣 𝙩𝙞̀𝙣𝙝, 𝙖̉𝙣𝙝 𝙩𝙖̣̂𝙥 𝙔𝙤𝙜𝙖 đ𝙤̂𝙞 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙠𝙝𝙞 𝙧𝙖 𝙩𝙖𝙮 𝙜𝙖̂𝙮 𝙘𝙝𝙪́ 𝙮́

Trước khi ra tay sát hại người tình trên phố Hàng Bài, nam nghi phạm đã đăng bài “tiễn biệt” quá khứ trên trang cá...

error: Content is protected !!